Grans debats

En un context d’escalada militar i de tensions internacionals, ens fixarem en els casos de Palestina i Ucraïna com a referències clau per entendre la …
Quines són les contradiccions que genera ser mare en l’actualitat? Per què triguem cada cop més a plantejar-nos la maternitat? Què passa amb la indúst…
Els canvis de govern a Mali, Burkina Faso i Níger es descriuen com la reacció dels pobles a la presència militar i diplomàtica de les potències coloni…
Avui existeix una tendència repressiva en nom de la lluita contra les violències masclistes, emmarcada en la cultura del càstig i la cancel·lació. Mal…