Exposició

La primera edició de Literal va comptar amb la participació d’un petit grup d’editors independents que confiaven en el pensament crític. Deu anys desp…
Entre els titulars i la cobertura mediàtica sobre el genocidi actual a Palestina, emergeix una narrativa des dels marges, més enllà dels focus i les c…