ESS

En els últims anys, la pandèmia de COVID-19 ha posat de manifest les desigualtats socials i econòmiques existents en la nostra societat, especia ...