Catarsi

Debat entre diferents propostes del sobiranisme català sobre qüestions fonamentals relacionades amb la nació i el conflicte amb l’estat. Afirmant l’al…
Una taula que es proposa respondre al «què fer» des de la contraposició d’idees i propostes d’algunes de les principals organitzacions polítiques actu…