Catarsi

Com interseccionen els últims desenvolupaments tecnològics amb la cultura? De quina forma pot impactar això en la formació o dissolució de les ...
Explorarem la relació entre la literatura catalana, les classes socials i el conflicte a Catalunya, aprofundint en les diverses formes amb què la ...