Literal aposta per la sobirania tecnològica

La nova crisi capitalista desencadenada per la pandèmia de la Covid-19 ha afectat profundament la nostra societat. Una de les conseqüències directes ha estat la digitalització desfermada, que ha afectat a moltes de les esferes de la nostra vida: relacions personals, laborals, espais d’estudi, consum de cultura…. Seguint amb les dinàmiques prèvies a la crisi, les principals eines escollides per fer-ho han estat eminentment capitalistes, amb el conseqüent extractivisme de dades.

Preocupades per aquesta problemàtica, l’organització de Literal va iniciar converses amb altres entitats del món de la cultura cooperativa, l’economia social i solidària i el sector social amb necessitats compartides i que, també, volien desconnectar del capitalisme de plataforma. Així va néixer «PlataformESS», amb l’objectiu de generar eines tecnològiques, en codi obert i al servei de l’ESS. Ho portem a terme havent generat un espai on compartir recursos, projectes, coneixement i reptes de manera conjunta i que, alhora, vol ampliar-se amb altres aliances que permetin desenvolupar tot el potencial de les eines FLOSS. Actualment disposem d’un servidor mancomunat on hi tenim instal·lades, testegem i millorem eines de videoconferència com el Jitsi o el BigBlueBotton, streamers i plataformes de visionat com el PeerTube i altres eines d’edició de textos col·laboratius com l’Etherpad. 

Així, els actes programats per Literal en els dies 22 i 23 de maig es retransmetran per streaming a través de LiteralTV. L’aposta per la sobirania tecnològica s’ha fet evident amb la participació a «PlataformESS», que des de l’horitzontalitat i sota els principis de l’economia social i solidària, ens ha permès resoldre la necessitat de virtualització del festival a través d’aquest servidor mancomunat.

«PlataformESS» està impulsat per la XES, LaFede.cat, l’SMAC! i Cultura21. 

Discurs inaugural Literal 2023
  • Fira Literal
Bon dia a totes i a tots. I gràcies per acompanyar-nos un any més -i ja en van 9- a Literal, la fira d’idees i llibres radicals.  Us convid…