Edicions anteriors

Edició 2020

Una edició 2020 molt especial. Una edició d’hivern (que no s’ha celebrat al maig sinó al desembre) i que, ho ha fet en un format híbrid (físic i online) degut a les actuals mesures sanitàries.
  • Memòries ·

El suscitador

Una oportunidad para conocer a quien hizo la apuesta más arriesgada de la literatura francesa del siglo pasado y que…