L’Avenç

L’Avenç és un projecte editorial que conjuga literatura i assaig, memòria personal i memòria col·lectiva, reconstrucció del passat i mirada sobre el present.
Una revista oberta als camps plurals i diversos de la cultura, socialment compromesa, que té la història com a arrel i element d’identitat.
Una editorial que conjuga literatura i assaig, memòria personal i memòria col·lectiva, reconstrucció del passat i mirada sobre el present.
Una empresa dedicada a la producció de continguts culturals relacionats amb la història i la literatura en l’àmbit de les publicacions, les exposicions i els mitjans audiovisuals.

L'associació Barrio de Libros aplega un conjunt d'editorials dissidents allunyades de les lògiques de màrqueting i de la sobreproducció.…
Editorial independent que ja des dels primers moments va quedar clar el seu compromís amb la qualitat i el rigor dels llibres publicats, buscant textos que, al marge de modes passatgeres, constitueixi…
Editorial empordanesa independent i de proximitat…