L’Avenç

L’Avenç és un projecte editorial que conjuga literatura i assaig, memòria personal i memòria col·lectiva, reconstrucció del passat i mirada sobre el present.
Una revista oberta als camps plurals i diversos de la cultura, socialment compromesa, que té la història com a arrel i element d’identitat.
Una editorial que conjuga literatura i assaig, memòria personal i memòria col·lectiva, reconstrucció del passat i mirada sobre el present.
Una empresa dedicada a la producció de continguts culturals relacionats amb la història i la literatura en l’àmbit de les publicacions, les exposicions i els mitjans audiovisuals.

Fuera de Ruta és una editorial que pretén donar veu als oblidats, als silenciats i a tots aquells textos que es queden fora dels cànons estipulats. Es tracta d'un espai on es barreja literatura, ...
Apostroph neix inspirada per l'històric programa de la televisió francesa Apostrophes, de Bernard Pivot. En Apostrophes els llibres tan sols eren una excusa per a reunir els millors intel·lectua ...