Ediciones Akal

Editorial independent que ja des dels primers moments va quedar clar el seu compromís amb la qualitat i el rigor dels llibres publicats, buscant textos que, al marge de modes passatgeres, constitueixin un fons sòlid i coherent de llarg abast, encara que alguns dels autors no gaudissin en aquests moments del beneplàcit de l’establishment cultural. En els seus cinquanta anys d’existència ha format un catàleg de més de quatre mil títols organitzats a prop de quaranta col·leccions que abasten tots els camps de les humanitats, de l’art a la política, passant per la història, l’antropologia, la filosofia, la sociologia o la música.

Pepitas és una editorial que està obrint les finestres d'una casa que feia massa temps que no es ventilava: la crítica social, radical i sincera. I, a grans trets, té dues línies de treball: l'assaig …
Les Ediciones de La Torre Magnética són el projecte editorial oficial i oficiós del Grup Surrealista de Madrid que des del 1987 s'ha dedicat a la crítica de la dominació, mentre intenta trencar els lí…
Edicions Poncianes fem de la trobada entre l’art i la literatura el pilar de la nostra feina. Una finestra oberta a grans universos creatius, tant de l’àmbit català com de l’internacional. Un catàleg,…