Capitán Swing Libros

Com editors creiem que, per comprendre l’estat actual de les coses, cal una anàlisi rigorosa de les relacions polítiques i socials de el passat i el present. Al llarg dels segles, les ciències socials i la literatura universal han vingut proporcionant valuoses eines per a l’assimilació de la realitat de cada època històrica. És per això que el treball principal de Captain Swing és, d’una banda, recuperar obres de pensament nuclear que moltes vegades han caigut en l’oblit o estan esgotades i, d’altra banda, descobrir noves obres que obren debats sobre els principals temes del nostre temps: política, medi ambient, economia, conflictes socials, desigualtat, comunicació, ciència, història… Els nostres llibres abasten qualsevol tema que faciliti una major comprensió de la canviant i complexa realitat que conforma el nostre dia a dia.

Activitats Capitán Swing Libros

Episkaia és una editorial casolana i aventurera, especialment interessada en treballs col·lectius, sempre amb un enfocament feminista i ecologista. L'editorial neix com un fanzine a Badajoz el 20 ...
Apostroph neix inspirada per l'històric programa de la televisió francesa Apostrophes, de Bernard Pivot. En Apostrophes els llibres tan sols eren una excusa per a reunir els millors intel·lectua ...