Acceptació del reglament

Última actualització: 28 de novembre de 2020

La presentació de la sol·licitud per participar a la Fira LITERAL degudament signada suposa l’acceptació del Reglament de la Fira Literal 2021.

–> Reglament Fira Literal 2021: http://ves.cat/eqFs