Acceptació del reglament de la Fira Literal

Última actualització: novembre de 2022

La presentació de la sol·licitud per participar a la Fira LITERAL degudament signada suposa l’acceptació del Reglament de la Fira Literal 2022.